Årets Vinnare Jernbergs Medaljen 2022 och tidigare vinnare

Bridget Marsden

Årets Jernbergs medaljör 2022

Kom se och lyssna till Bridget, den 4 juni 2022

kl 12,30, på Årsundaruschen. Då Lena Åstrand lämnar över Jernbergsmedaljen till Bridget, samt intervjuar henne innan hon också framför ett par stycken ur Jernbergs breda repertouar.

Jernbergsmedaljen 

Spelmannen Gustaf Jernberg kommer från Sikvik i nuvarande Gävle kommun. Han levde åren 1881 - 1964. Han efterlämnade en av Gästriklands största samling av äldre låtar. Över 300 låtar, varav en stor del från Gästrikland.

 1994 bildades Jernbergsfonden av familjen Jernberg och stipendier delades ut åren 1994 - 2013, i samband med Nyckelharpstämman i Österbybruk.

 Gustaf Jernbergmedaljen började delas ut 2007 efter en idé från Göte Andersson, Sandviken. Medaljen delades ut till någon som är aktiv och har tagit till sig Gustaf Jernbergtraditionen och delar med sig av sitt kunnande.

 Medaljörerna utses av en kommitté som idag består av Sven Ahlbäck, Jeanette Evansson, Malin Leinonen, som var de första stipendiaterna och jag Lena Åstrand som är Gustaf Jernbergs äldsta barnbarn. Från början var även Göte Andersson och Göran Severin med i kommittén.

 Ekonomin för medaljutdelningen förvaltas av kassören i Gästriklands Spelmansförbund.


Jernbergsmedaljörerna 2007 - 2021 hittar ni längre ner på denna sida !

Tidigare Jernbergs medaljörer 2007 - 2021

2007 Malin Leinonen

2009 Michael Müller och Tony Wrethling

2010 Per Börjesson och Urban Welén

2011 Agnes Nykäsenoja

2012 Anders Gill

2013 Bo Lundgren

2014 Bertil Månsson och Lennart Östblom

2015 Arne Blomberg

2016 Åsa Andersson

2017 Hanna Andersson

2018 Ville Syri

2019 Ingrid Rodebier

2020 Tuva Modéer

2021 Anders Lindborg


Se några av Jernbergsmedaljörna på bild nedan

Hanna Andersson 2017


Åsa Andersson 2016

Ville Syri 2018

Ingrid Rodebier 2019 och t.v. Lena Åstrand Jernbergs kommitén

Michael Müller 2009

Tony Wrethling 2009

Per Börjesson 2010

Agnes Nykäsenoja

2011

Thuva Modéer -20,  Anders Lindborg-21 motog medaljen samtidigt p.g.a. corona inställt 2020

Thuva Modéer 2020

Anders Lindborg 2021 tar mot medaljen av Lena Åstrand

Kom se och lyssna till Bridget, den 4 juni 2022

kl 12,30, på Årsundaruschen. Då Lena Åstrand lämnar över Jernbergsmedaljen till Bridget, samt intervjuar henne innan hon också framför ett par stycken ur Jernbergs breda repertouar.